Disse billeder har relation til til efterkommere af

Jeppe Jed auf der Bohle fra 1350

 

I 1480 fik Broder Froddensen i Husum af kong Christian I skænket "friheden sammen med andre riddere og væbnere fra Vort hertugdømme Slesvig med skjold, hjelm og hjelmmærke". Tildelingen af adelstitel og vaaben skete i følge det til Broder Froddensen udstedte adelsbrev paa grund af "særlig gunst og naade" og som belønning for at have støttet kongen og ydet ham tjenester, da grev Gerhard i efteraaret 1472 rejste en opstand imod kongen med udgangspunkt i Husum. Baggrunden for den historie var, at kong Christians bror Gerhard, der fra 1466 var statholder i Slesvig-Holsten, i 1470 rejste marskbønderne langs Elben til oprør. Oprøret blev slaaet ned, og kongen lod sin bror fængsle, men løslod ham efter 3 ugers fangenskab, hvorefter grev Gerhard atter i 1472 forsøgte et nyt almueoprør i Slesvig-Holsten. Oprøret blev slaaet ned med haard haand, og han selv maatte flygte, medens hans tilhængere blev grusomt straffet.

Anders Hansen og Sophia Loise Charlotte Pillipsdatter.
Mine (Arne Eilsøe) tip tip oldeforældre.

Mette Cæcilie Kirstine Flora Nielsen

Ernst Frederik Christian Nielsen.
Søn af Mette Cæcilie Kirstine Flora Nielsen

Ernst Frederik Christian Nielsen på besøg Frodesvej 2 i Odense sidst i 50`erne, hos hans søn Tolver.

Tolver Carl Nielsen`s mor: Martha Kirstine Nielsen, som var gift med Ernst Frederik Christian Nielsen

Ernst Frederik Nielsen og Martha Kirstine Nielsen med 7 af deres børn 

   

Til venstre: Marinus Florens Nielsen (søn af Ernst Frederik Christian Nielsen og Martha Kirstine Nielsen) 
og hustru Ester Magtelene Nielsen med deres datter Solvej.
Til højre: Ellen Lydia Matilde Nielsen. Datter af Ernst Frederik Christian Nielsen og Martha Kirstine Nielsen

Ellen Lydia Matilde Nielsen. Datter af Ernst Frederik Christian Nielsen og Martha Kirstine Nielsen

Agathe Solvej Nielsen, og Marth Kurt Kruse Markussen. (Agathe datter af Marinus Florens Nielsen og Ester Magdelene Gurdrun Nielsen).

Lars Peter Henrik Nielsen (søn af Lars Nielsen og Mette Cæcilie Kirstine Flora Nielsen) og hustru Selma Kristine Nielsen

Ellen Lydia Matilde Nielsen med 2 plejebørn

Fra Ernst Frederik Christian Nielsen`s begravelse 7 marts 1968 i Kundby
Fra venstre ses Marinus Florens Nielsen - Ellen Lydia Matilde Nielsen - Cecilie Kirstine Marie Jacobsen - Ernst Frederik Kristian Nielsen
Førest Ester Frederike Nielsen og Karen Martha Nielsen. Alle børn af Ernst Frederik Christian Nielsen og Martha Kirstine Nielsen

Jacob Jacobsen til venstre og Marinus Florens Nielsen til højre. Jacob var gift med Cecilie Kirstine Marie Jacobsen som var datter af Ernst Frederik Christian Nielsen og Martha Kirstine Nielsen, Marinus var søn af Ernst Frederik Christian Nielsen og Martha Kirstine Nielsen

Leo Nielsen (søn af Marinus Florens Nielsen og Ester Magdelene Gurdrun Nielsen)

Cecilie Kirstine Marie Jacobsen (datter af Ernst Frederik Christian Nielsen og Martha Kirstine Nielsen)  med hendes mand Jacob Jacobsen

Cecilie Kirstine Marie Jacobsen. Datter af Ernst Frederik Christian Nielsen og Martha Kirstine Nielsen

Kaj Frederik Jacobsen søn af Cecilie Nielsen og Jacob Jacobsen

Yderst til venstre ses Ernst Frederik Christian Nielsen og yderst til højre hans hustru Martha Kirstine Nielsen. 
Jeg ved ikke navnene på de andre, dog tror jeg at det er Tolver der sidder forest til venstre.

Fra Tolver Carl Nielsen`s fotoalbum, det er Tolver der står bagerst til højre. 
Jeg er i tvilv om hvem de andre er og om billedet stammer fra da Tolver var i Sverige

Fra Tolver Carl Nielsen`s fotoalbum, jeg mener det er Tolver som barn.

Familiebillede fra Kregme ved Holbæk omk.1942. Tolver Carl Nielsen og Edith Andrea Eilsøe Nielsen 
med 3 af deres børn. Fra venstre: Bente - Poul og Kaj.

Tolver Carl Nielsen besøger 4 af hans børn, mens de var på Børneasylcentret, Provsthjortsvej i Nyborg. 
Billedet er fra Nyborg fjord omk 1947 - 1948.

Familiebillede fra Tolver og Anny`s kolonihaveh (som var selvbygget) i Vibelund havekoloni, Odense 1960
Fra venstre ses Anny Vera Berrig Nielsen med Jan Berrig på armen, derefter Alexandra Julie Rasmine Hansen (hendes mor)
Bente Marta Eilsø Andersen (født Nielsen) - Ernst Frederik Christian Nielsen - Tolver Carl Nielsen
Bagerst Arne Viggo Eilsøe - forest Gitte Berrig Hansen

Jette Lisbeth Jessing, Arne Viggo Eilsøe, Kai Hugo Eilsøe, Poul Frederik Eilsø Nielsen og Bente Martha Eilsø Andersen (født Nielsen)
Oprindeligt var Jette ikke med på billedet da det blev taget; men er her blevet kopieret ind, alle børn af Tolver Carl Nielsen og Edith Andrea Eilsøe Nielsen

Jette Lisbeth Jessing  (født Eilsøe Nielsen) omk. 1950
Datter af Tolver Carl Nielsen og Edith Andrea Eilsøe Nielsen

Familiebillede fra 1957. Fra venstre, Bente, Arne, Poul, Frederik Nielsen (deres morfar) og Kaj. 
Børn af Tolver Carl Nielsen og Edith Andrea Eilsøe Nielsen.

Barnedåb 14 marts 1971 
Mona og Arne Eilsøe med deres første barn Leif Eilsøe

Brændekildegaard ved Bellinge på Fyn: Stuehuset set fra gårdpladsen  anno 2008. Gården står nu tom; men er betegnet som bevaringsværdig, og må derfor ikke brækkes ned. Her tjente Tolver Carl Nielsen i 1948, inden han i november samme år, rejste til Sverige.

Brændekildegaard ved Bellinge på Fyn: Avlsbygningerne set fra gårdpladsen  anno 2008

Ifg. Folkeregistreret i Bellinge på Fyn, står der i deres kartotek:
At Tolver Carl Nielsen d. 10/9-1948 har tilmeldt sig ”Brændekildegården” i Bellinge på Fyn, kommende fra Frederiksværk; men den 1/11-1948 har anmeldt flytning til gårdejer J. Merling, "Oppegården", Nederby pr. Fellingsbro i Sverige. hvor han boede fra 5/11-1948 til 4/5-1949. Han flyttede derefter til Skulsta, tæt ved, hvor han boede fra 5/5-1949, og arbejdede som fabrik-sarbejder, indtil han omk. april - maj 1950 flyttede til København.