Disse billeder har relation til til Thrane slægten

Christian Henrik Martin Thrane, (anno 1944).

Fra venstre på ladet, Svend Aage Henrik Thrane.
Billedet er taget ved ”Søgårdhus” syd for  Aabenraa i Sønderjylland i 1941.

Svend Aage Henrik Thrane i midten.
Billedet er taget da han arbejdede på Kliplev Mose syd for  Aabenraa i Sønderjylland.

Fra Harry Thrane og Maren Sofie Rasmine Knudsen`s Sølvbryllup den 4-7-1945

Dagny Rasmine Eilsø og Svend Aage Thrane, Axel Johannes Eilsøe Nielsen (kaldet Hansi) skimtes i vinduet.
Billedet er fra Sdr. Hostrup i Sønderjylland, sommeren 1956.

Lilli og Mogens Thrane`s konfirmation. Fra venstre, Agnes Johanne Thrane – Povl Erik Thrane – Harry Christian Thrane
– Dagny Rasmine Thrane – Lilli Thrane – Mogens Thrane - Svend Aage Henrik Thrane – Frederik Eilsø Nielsen.

Nr.1 fra venstre er muligvis en søster til Else Thrane som var gift med Herman Thrane, Nr.2 er muligvis søsterens mand,
Nr.3 yderst til højre vides ikke, Nr.4 bagerst Else Thrane, Nr.5 bagerst Herman Thrane.
Forest siddende, Christian Henrik Martin Thrane, på hans højre side hans kone Johanne Frederikke Thrane.

Fra venstre, Jørgine og Laurits Thrane (Sølvbryllup).

Fra venstre, Rita - Bodil - Lilli ,  Børn af Dagny Rasmine og Svend Aage Henrik Thrane.
Åse Thrane – barn af Else og Herman Thrane. Gudrund Thrane – barn af Olga og Hartwig Thrane,
Drengen i midten er en feriedreng der vist nok hed Per.  Billedet er taget i haven hos Else og Herman året 1955.

Børn af Dagny Rasmine og Svend Aage Thrane 
Fra venstre, Bodil – Rita – Agnes – Povl Erik – Harry - (Mogens og Lilli er ikke med på billedet)
Fra  Mogens og Lilli`s konfirmation.

Dagny Rasmine Eilsø og Svend Aage Thrane`s børn (foto 1988).
Fra venstre: Harry - Agnes - Poul Erik - Rita - Bodil - Mogens og Lilli.

Hartwig Thrane (søn af Christian og Johanne Thrane) og datter Gudrun Thrane.

Fra venstre, Charles Thrane og hans kone Marie, Svend Aage Henrik Thrane.

Mogens og Lilli Thrane, anno 1947. Børn af dagny Rasmine og Svend Aage Thrane.

Else og Herman Thrane.

Maren Sofie Rasmine og Harry Thrane. Sølvbryllup 1945.